Фирма „НЕКСАС” ЕООД

Фирма „НЕКСАС” ЕООД е създадена през 2005г. с основен предмет на дейност проектиране, изработване, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации за нуждите на частни лица и корпоративни клиенти. Днес производствената дейност включва обработка на листов и профилен материал от въглеродна и неръждаема стомана, мед, месинг и алуминий в напълно затворен цикъл. Металообработката включва лазерно, плазмeно и електромеханично рязане, щанцоване, огъване, заваряване, песъкоструйно почистване и прахово боядисване в зависимост от спецификата на детайлите.

НАШАТА ЦЕЛ

е постигане на висока енергийна ефективност във всеки дом, офис, административна и производствена сграда.

Прилагаме технически решения, съобразени с конкретните изисквания и спецификата на сградата.

Ние поставяме високи стандарти на работа, съобразени с най-новите европейски изисквания и тенденции.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

Предлагаме интегрирано, всеобхватно и професионално обслужване като осигуряваме индивидуален подход, ориентиран към максимална ефективност, основан на:

  • качество
  • бързина
  • опит
  • съвременни технологии
  • висококачествени продукти
  • конфиденциалност при изпълнение на поетите ангажименти

КАЧЕСТВЕН И ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ

В процеса на изпълнение на всеки проект, стриктно и последователно, следваме утвърден модел на съгласуване и одобрение на различните нива на професионална компетентност и отговорност. Гарантираме максимален качествен и ефективен контрол до достигане на доказан краен резултат.

ПРОИЗВОДСТВО

През 2007г. Нексас изгражда собствена производствена база в гр. София, която към днешна дата се разполага на площ от 4800кв.м. Оборудването е от разнообразни високотехнологични металорежещи и металоолбработващи машини с CNC управления, даващо възможност за специализирана металообработка на отлично качество и разумни цени.

Производствената дейност включва обработка на листов и профилен материал от въглеродна и неръждаема стомана, мед, месинг и алуминий в напълно затворен цикъл. Металообработката включва електромеханично и плазмeно рязане, щанцоване, огъване, заваряване, песъкоструйно почистване и прахово боядисване в зависимост от спецификата на детайлите.

Продуктовата гама включва широк асортимент от вентилационни елементи и метални изделия. На разположение е технически екип, който оказва помощ във всеки етап от реализацията на проекта.

TOP